دهیواد داجرایه ریاست مشاور دکندهار ښاروالۍ دمرستیال هڅي وستایلې

داجرایه ریاست مشاور حاجي سیدمحمد دکندهارښاروالۍ له مرستیال سره په لیدنه کي دمرستیال ښاروال هغه هڅي اوکوښښونه وستایل چي دښاردخلګولپاره یي کړي وه ددې ترڅنګ یی دمرستیال ښاروال حاجي محمد نسیم رضایی سره دښاریانو پریولړ ستونزو او پیشنهاداتوهم بحث وکړ،وروسته دکندهارښاروالۍ مرستیال حاجي محمدنسیم رضایی داجرایه ریاست له مشاورڅخه دمنني ترڅنګ وویل دکندهارښارلپاره به شپه اوورځ کارکوي ترڅو ددې تاریخی ښار تل  اعظمت او اوقارساتل سوی وي .