په اوومه ناحیه کي خلګوته دبرېښنازمینه برابره سوه

دکندهارښاراړوند داوومي ناحيې د10ګذر د4شورالپاره دبرېښناپروژې دشروع چاري نن عملأ دکندهارښاروالۍ سکټوري اوتخنيکي امرحسن الله اجواد دبرېښنارياست داستازو او دناحيې دمشرانو په حضورکي راپيل کړې دکندهارښاروالۍ سکټوري اوتخنيکي امر حسن الله اجواد وويل د400 kilovolt برق لپاره داپروژه چي د 252 کورونولپاره ده يوعددترانسفرمر،400پاوره کانګريټي خادې 48عدده،800پاوره دکش کانګريټي خادې27عدده،9m فلزي کانګريټي خادې 51عدده،14m کانګريټي خادې 1عدد شاميلي دي چي دهمدې ګذر دعبدالرحمن قلعه اوسرې قلعه ساحه ترپٶښښ لاندي راولي او6,5مېلونه افغانۍ مصرف باندي راځي چي له جملې څخه یي ۴۶۹۰۰۰۰ افغانۍ ددولت او۲۵٪یي ولسي ونډه ده