کندهارښاروالۍ ۸۹۱۲متره مکعبه کثافات انتقال کړي دی

دکندهار ښاروالي دتنظیف مدیریت د دو اونیو په جریان کي ۸۹۱۲متره مکعبه کثافات دښار دپنځلسوناحیو څخه انتقال کړي اوهم یې دښارچرۍ اوویالې پاکي کړي دي دښاروالي دتنظیف مدیریت ددې ترڅنګ دغه ګرځنده ۰۷۰۷۰۰۰۹۰۱نوکریوالي شمیره هم اعلان کړې ترڅو د اړتیا پرمهال او په ښارکي دکثافاتو د ډیرښت پرمهال ورسره ښاریان په اړیکه کي سي ترڅو پروخت دتنظیف مدیریت دښاره څخه کثافات انتقال کړي وي .