دکندهار ښاروالۍ دنهمی ناحيې لپاره دادرس نوموني پروګرام روان دی؛دنهمي ناحيې امر ادریس احمد یار د اطلاعاتو فرهنګ په رياست کي ؛دپوهنتون داستادانو،فرهنګپالو ،د همدی ناحیی د وکیلانو،مخورو اطلاعاتوفرهنګ ریاست د استازو سره دهمدې لړۍ دښه پيل کولوپه مورد مشورتي

دکندهار ښاروالۍ دنهمی ناحيې لپاره دادرس نوموني پروګرام روان دی؛دنهمي ناحيې امر ادریس احمد یار د اطلاعاتو فرهنګ په رياست کي ؛دپوهنتون داستادانو،فرهنګپالو ،د همدی ناحیی د وکیلانو،مخورو اطلاعاتوفرهنګ ریاست د استازو سره دهمدې لړۍ دښه پيل کولوپه مورد مشورتي ناسته وکړه