NewsAll news

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۱۱:۲۲
Background image

شهرداری های مدارس برای آگاهی عمومی از مسئولیت های شهر اقدام به کار می کنند

شهرداری کندهار بروشور آگاهی عمومی را به اعضای کمیته های شهرداری / شهرداری های حسابرسی شهرستان کندهار داده است تا در مورد نظافت و پاکیزگی محیط شهری ، به دانش آموزان مدرسه و جامعه خود ارائه دهد. این بروشورها توسط شهرداری کندهار با کمک برنامه شهری ساخته شده است.

شهرداری قندهار با هدف آموزش نسل جدید ایده اصلی مدیریت شهری و مسئولیت های شهری کمیته های شهرداری را در هشت مدرسه شهری در قندهار تشکیل داده. . .

اخبار گذشتهShow all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۱۱:۲۲

شهرداری های مدارس برای آگاهی عمومی از مسئولیت های شهر اقدام به کار می کنند

شهرداری کندهار بروشور آگاهی عمومی را به اعضای کمیته های شهرداری / شهرداری های حسابرسی شهرستان کندهار داده است تا در مورد نظافت و پاکیزگی محیط شهری ، به دانش آموزان مدرسه و جامعه خود. . .