د کندهار ښاروالۍ معلوماتو بانک!

د اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون په اساس تر ښاریانو پوري د ښاروالۍ د ټولو کړنو، فعالیتونو او ګزارشاتو خبرولو او نشر په موخه کندهار ښاروالۍ معلوماتي بانک ترتیب کړی دی.

 

  • سکتوري او تخنیکي ریاست

 

۱: د کندهار ښاروالۍ د ۱۴۰۱ مالي کال پېشبیني سوي پرمختیایي پروژو مکمل ګذارش!

۲: د کندهار ښاروالۍ د ۱۴۰۱ مالي کال د بشپړه سوو پرمختيايي پروژو ګذارش!

۳: د کندهار ښاروالۍ د ۱۴۰۱ مالي کال د روانو  پرمختیايي پروژو ګذارش!

۴: د ۱۴۰۱ مالي کال د همکارو برنامو بشپړي سوو پرمختیايي پروژو ګذارش!

۵: د ۱۴۰۱ مالي کال د همکارو برنامو تر کار لاندي پرمختیايي پروژو ګذارش!

۶: د سکتوري او تخنیکي ریاست اړوند د دريمي ربعي د پرمختیايي پروژو، د انکشافي پلانونو، د ښار سرسبزه او پاک ساتلو او د ښاري نظم اړوند د تر سوو فعالیتونو بشپړ راپور!

 

  • د عوایدو، محاسبې او اداري چارو ریاست

۱: د ۱۴۰۱ مالي کال انکشافي او عادي بودجې پیشبیني سوئ پلان!

۲: د ۱۴۰۱ مالي کال د راټول سوو عوايدو لنډ ګذارش!

۳: د ۱۴۰۱ مالي کال د داوطلبۍ د اساسي قراردادونو لنډ ګذارش!

۳: په مکمل ډول د روان ۱۴۰۱ مالي کال د داوطلبۍ د ترسره سوو قراردادونه لنډ ګذارش راپور !

  • د ښاري حکومتولۍ رياست

 

۱: د ناحيو د وکيلانو اړوند معلوماتو راپور!

۲: د ټولنيزو او فرهنګي چارو راپور!

۳: ښاريانو د شکاياتو ته د رسيدګۍ اړوند راپور!

۴: د ښوونځيو د ښارواليو کميټه راپور!